[podcast] Ep12- Kako Tvoj način disanja utječe na uspjeh Tvog posla?

Sažetak:

Način disanja utječe na rad našeg uma i smirenost nervnog sistema.

Ako smo smireniji, lakše ćemo uvidjeti koje su naše opcije, i mi ćemo biti ti koji kontroliramo svoju stranu svake, pa i poslovne situacije – pa ćemo je moću usmjeriti putem koji nam donosi najveću dobrobit.

Jednostavno, ali moćno, zar ne?

Savjet: pronađite svoju tehniku redovitog opuštanja 🙂