[podcast] Ep#10 Zašto pisanje ciljeva rukom pomaže njihovom ostvarenju

Sažetak:

– kako možemo iskoristiti prirodne potencijale našeg uma i tijela, koji nam mogu pomoći da budemo efikasniji