Podaci o društvu:

DNK STUDIO d.o.o. za usluge

Sjedište: Kosirnikova 25, Zagreb

OIB 33530662870

Poslovna banka: ZABA, Trg bana Jelačića 10, Zagreb

IBAN HR 1823600001102690808

MBS upisa u registar Trgovačkog suda 081170297

Matični broj poslovnog subjekta 4916069

Osnivački polog: 20.000kn uplaćen u cijelosti

Osoba ovlaštena za zastupanje Dijana Novak Krešić

hello@dijananovak.com