[Coaching] Brainstorming – Kada nekome ispričati o našoj novoj ideji – 2 situacije